زنجیر فیگارو سفید کم اجرت – کد – I-70181

زنجیر فیگارو سفید کم اجرت – کد – I-70181
وزن: 30.77 گرم
قیمت روز طلا + فقط 19 درصد (سود+اجرت+مالیات)
مناسب سرمایه گذاری

۱,۲۲۴,۳۰۲,۰۰۰ ریال

دسته بندی

زنجیر فیگارو سفید کم اجرت – کد – I-70181
وزن: 30.77 گرم
قیمت روز طلا + فقط 19 درصد (سود+اجرت+مالیات)
مناسب سرمایه گذاری

وزن 30.77 گرم